พระเจ้าคุยเรื่องSexyที่นี้เท่านั้น

เข้าใจพระคำพระเจ้่า เข้าใจท่านเปาโล

คริสติชนหลายคนกลายเป็นคริสเตียนตกขอบ สุดโต่ง หรือเสรีนิยมเกินเหต ุแม้ว่าจะอ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกัน กลับตีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง RCTเรียบเรียงมาให้คุณอ่าน ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจ และ ความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งคุณต้องใช้วิจารญาณในการอ่าน และ คงต้องกลับไปอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลด้วยตัวคุณเอง

เช่นชาวเมืองเบโรอาที่แม้จะได้ฟังพระกิติคุณ และ พบกับอัครทูตมาก็จริงพวกเขาเลื่อมใสพระวาจนะอย่างเข้มแข็ง แต่พวกเขาก็กลับไปค้นหาความจริง หรือ หาข้อโต้แย้ง พิสูจน์ว่ามันมีในพระคัมภีร์หรือไม่ (กิจการ17:10)

ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อความในพระคัมภีร์ หรือ อุปมาพระเยซู ยากที่จะเข้าใจนอกจากผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น เก่งมาจากไหน หรือใครในโลกนี้ก็ไม่สามารถตีความหมาย หรือ เข้าใจพระเจ้าได้หมด และพระคัมภีร์ไบเบิ้ลนี้ก็ไม่สมบรูณ์ ทุกปีต้องมีการสังคนายชำระใหม่แต่ละค่ายก็ถกเถียงกันแทบจะคอแตก ค่ายใหญ่ๆก็มี5มาตฐานเช่น King Jame, International standard กี้เดียน ฯลฯ ไหนจะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มนักโบราณคดีร่วมถกเถียงพิสูจน์พระคัมภีร์ไบเบิ้ล ไหนยังจะพบหนังสือโบราณหลักฐานใหม่ๆที่ขุดพบในทุกๆปี

แถมบางรายเช่นคริสเตียนในจีนเขียนพระคัมภีร์ที่จากการจดจำ หรือ เขียนพระคัมภีร์จากปากต่อปาก เพราะถูกรัฐสั่งห้ามอ่านในประเทศของเขา ในโลกนี้ไม่มีความรู้ใดสมบรูณ์เลยแม้แต่ความรู้วิทยาสตร์ จักรวาล เทคโนโลยี่ยังจะฉีกทิ้งเขียนใหม่ทุกครั้งเมื่อค้นพบสิ่งใหม่ ตราบจนกว่าคนทั้งโลกจะเห็นพระคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2เพื่อพิสูนห์หนังสือเล่มเดียว ความรู้เล่มเดียวของมนุษยชาติอย่างคัมภีร์ไบเบิ้ล BiBle= Basic insturction before leave from earth หรือหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตก่อนจากโลกนี้ อยู่ใน(1โครินทธิ์13:8-13) ซึ่งท่านเปาโลได้เขียนบอกไว้แล้ว

 

บทความย่อยเหล่านี้ คัดบางส่วนมาจาก อรรถธิบายโรม ของมาร์ติน ลูเธอร์ อรรถธิบายพระธรรมฟิลิปี และ เปิดขุมทรัพย์โรมเล่ม 1 และ 2 ของ ดร.มารติน ลอยด์ โจน แปลโดย นายแพทย์วิสิก วีระสมิทธิ์ หนังสือOperation World และเว็บไซด์ต่างประเทศเราทำLinkอยากให้คุณไปอ่านเพิ่มเติมิ์

จะไม่มีใครช่วยคุณให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตได้ นอกจากการที่คุณจะเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิ้ลด้วยตัวเอง และต้องกลับไปอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ เรากลัวมากที่คุณจะเชื่อเรา และเราไม่ต้องการผูกมัด หรือสร้างสมาชิก ไม่ต้องการนำเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากถ้อยคำพระเจ้า