Make your own free website on Tripod.com

พระเจ้าคุยเรื่องSexyที่นี้เท่านั้น

การอดอาหารอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์หลังจากรับบัพติสมาจากยอห์น แล้วเดินทางไปเข้าไปยังถิ่นธุรกันดาร ในพระธรรมนั้นเขียนว่าพระองค์ทรงเข้าไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อให้มารทดลอง คุณเคยสงสัยไม่? ว่าทำไม หรือว่าอ่านบทนี้มาแล้ว ไม่เคยรู้เลยว่าพระองค์เลือกที่จะเข้าไปเพื่อให้มารทดลอง และไม่เคยอ่านเลยจนพึ่งพบว่า "พระเยซูรู้สึกหิว" เพราะคุณมั่วแต่อดอาหารอธิษฐานเพื่อขอบางอย่างกับพระเจ้า แต่แล้ว..อดเท่าไรก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย เว็บหน้านี้อาจจะช่วยคุณได้

ในพระคัมภีร์บทที่บอกไว้ถึงการอดอาหารนั้นคือ บทเอสเธอร์ เรื่องมีอยู่ว่า เธอขอพระเจ้าเพื่อช่วยกู้ชีวิตชาวยิว อันนี้ พวกเขาอดอาหารกันทั้งชนชาติในขณะนั้นตกเป็นเชลยในประเทศหนึ่ง ที่เมืองนีนะเวห์ คนที่นั้นทำชั่วจนหาคนดีไม่ได้ พระเจ้าจะประหารแผ่นดินที่นั้น เรื่องนี้ก็เหมือนกันนั้นคือ อดกันทั้งชนชาติ เพื่อร้องขอการกลับใจกับพระเจ้า

ในอิสยาห์58 ลองกลับไปอ่านข้อแรก ที่บอกว่า "พระเจ้าใช้อิสยาห์ แจ้งแก่พวกเขาที่แสวงหาพระเจ้า ทำความดี และ อดอาหารแทบตาย ทำไมพระองค์ไม่ได้สนใจเลย ก็เพราะพวกเขาพากันอดเพื่อตัวเอง อ่านให้ดีๆ บทนี้ไม่ได้สั่ง หรือบอกว่าอดอาหารแล้วจะบริสุทธิ์ หรือ พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐาน อ่านไปแล้วคุณจะรู้ว่า น่าสมเพศพวกที่อดอาหาร (ไม่ใช่คำพูดของเราแต่พระธรรมบทนี้บอกไว้อย่างนั้นจริงๆ)

นี้คือ List รายการอดอาหารอธิษฐานที่อิสหยาห์บอกไว้ คุณต้องไปอ่านเพิ่ม

เราคัดมาบางส่วนแล้วเติมของปัจจุบันลงไป

  • อดเพื่ออยากได้คำตอบจากพระเจ้า

  • อดขณะที่ความแค้น ขมขื่น

  • อดไปด่าไป บ่นไป

  • อดเพื่อความบริสุิุ์ทธิ์ถึงพระเจ้า

  • อดเพื่อจะเอาชนะ อดตามใจตัวเอง อดแบบใจไม่สงบ

  • อดตามนโยบายแห่งชาติ (ร่างกายไม่เอื้ออำนวย วัยทอง เบาหวาน หัวใจ ฯลฯ)

  • อดเพื่อพระเจ้า แล้วก็เผื่อว่าจะลดน้ำหนัก หรือ detox

  • อดเพราะวันนั้นเงินเดือนไม่ออก ไม่มีจะกิน

  • อดเพราะ....ฯลฯ

 

พอมาถึงพันธสัญญาใหม่ ไม่มีพูดถึงการอดอาหารเลยนอกจากเหตุการณ์ของ พระเยซูคริสต์ทรงเ้ข้าไปยังถิ่นธุรกันดาร แล้วเกิดการอดอาหาร40วันที่นั้นเพราะพระองค์มิได้ทรงนำอะไรไป เราอยากให้คุณอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมพระองค์จึงทำเช่นนั้น แล้วต่อมาภายหลังคนของพระองค์ทำยังไงกับการอดอาหาร คุณจะเข้าใจถึงเรื่องของการอดอาหารดีกว่านี้

อย่าตกใจ! ถ้าจะบอกคุณว่า สาวกพระเยซูคริสต์ไม่มีใครอดอาหารเลยในมาระโก2:18 จนพวกฟารีสีต่อว่า ถ้าคุณอ่านจะเห็นว่าพระองค์ตอบไว้ว่าอย่างไร ขออนุญาตเขียนย้ำอีกครั้ง ว่านี้ไม่ใช่ความเห็นของMTKR แต่เขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์ไบเิ้บิ้ล บทนี้จะทำให้คุณเคลีย และ ชัดเจนในเรื่องอดอาหารอธิษฐาน โดยเฉพาะคำพูดพระเยซูที่ตอบฟารีสีว่าทำไมสาวกจึงไม่ต้องอดอาหาร

มุสลิมเขาืถือศีลอดก็มาจากพันธสัญญาเดิมชองยิว ฮินดูก็มีการอดอาหาร พุทธก็มีการกินมังสาวิรัต และ ถือศีลกินเจ ทั้งหมดที่ทำการอดอาหารก็เพื่อความบริสุทธิ์ ทำกุศล หรือเพื่อเข้าถึงพระเจ้า ถ้าเราคิดเช่นเดียวกันกับแนวคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นคริสเตียน เพราะมันก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ว่าความเชื่อของใครจะดีกว่าใคร เพราะมันมีเป้าหมายเหมือนกัน แต่ในอิสยาห์บอก ไว้ว่าการอดอาหารที่ถูกต้องคืออะไร คุณคงจะทราบแล้วว่ามันคือข้อไหน

การอดอาหารอธิษฐานไม่ผิด และ ไม่ได้ห้ามไม่งั้นMTKRจะถูกกล่าวหาว่าเพี้ยน เป็นลัทธิสุดโต่ง ที่จริงเป็นการดีเสียอีก ในการอดอาหารอธิษฐานมันเป็นการทำสมาธิ และการทุบตีเนื้อหาให้เข้าใจพระเจ้า เข้าใจพระวจนะ และเข้าใจโลกมากกว่าเดิมในยามเราหิว อดอาหารอธิษฐานต้องมาจากหัวใจ ความจริงใจ จิตวิญญาณร้องทูลต่อพระเจ้าจริงๆ ก่อนจะอดอาหารอธิษฐานเราควรจะเข้าใจว่ามันมีความหมายอย่างไรแล้วผลตอบรับจะชัดเจนประสพผลสำเร็จหรืออาจจะพลิกโลกไปเลย

คุณเชื่อไม่!คริสตจักรบางแห่งเขากล้าบอกว่า ความสำเร็จของเขามาจากการอดอาหารอธิษฐานกันทั้งโบถท์ บางคนอาจจะเถียงว่าจริงบางคนอาจจบอกว่าไม่(ตามหลักประชาธิปไตยในเสรีภาพทางความคิดเห็น) ถ้าคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากคุณพ่อของคุณ ท่านคงไม่โหดร้ายพอที่จะเห็นลูกๆ อดข้าวอดน้ำเพื่อขอสิ่งนั้นพราะพ่อยังไงก็มีแต่ให้ หากแต่ว่าลูกเชื่อมั่นว่าพ่อจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการขอ และ ถ้าพ่อเห็นว่ามันมีประโยชน์ ลูกก็ได้แน่นอน(ชัวร์ และ ไม่ต้องเจ็บตัว)

สรุปเป็นว่าเมื่อพระคริสต์มานั้น บรรดาเรื่องหยุมหยิม ข้อบังคับ การที่พยายามทำดี ทำตามกฏเกณฑ์ในพันธสัญญาเดิมมันก็แค่นั้น เพราะเราไม่ได้อดอาหารกันจริงๆ ในใจ และความประพฤติไม่เข้าท่าสักคนในอิสยาห์บทนี้บอกไว้แล้ว แตก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อดอาหารอธิษฐานแล้วประสพความสำเร็จ เพราะมันมาจากจิตใจความตั้งใจและแรงศรัทธาของคุณจริงๆ กรณีนี้ต่อให้อธิษฐานเป็นหมู่คณะที่เขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่คำร้องทูลและศรัทธาของคนเดียวในกลุ่มนั้นพระเจ้าก็ตอบได้ ..เรื่องเหลือเชื่อมีเยอะแยะ

เปาโลเองก็ไม่ได้อดอาหาร นอกจากท่านจะบรรยายบรรดาList รายการที่ท่านถูกทรมาน ทุกวิธี ทุกชนิดเพื่อความเชื่อจนได้กล้าเอามาอวด ความจริงแล้วหัวใจมนุษย์ไม่มีที่ว่างให้พระเจ้าแม้กระทั้งการอดอาหารอธิษฐาน ทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้น

คุณจะเข้าใจระหว่างความเชื่อภายใต้กฏศาสนา กับ ความเชื่อในพระบุตร มันคนละเรื่องกันคุณต้องบังเกิดใหม่ แล้วจะเข้าใพระคัมภีร์ขึ้นเยอะ่ คราวหน้าเมื่อคุณคิดจะอดอาหาร คุณจะได้ทำให้ถูกต้อง