พระเจ้าคุยเรื่องSexyที่นี้เท่านั้น

Jesus and Homosexulity

ก่อนอื่นต้องบอกว่า คุณต้องแยกระหว่างคำสั่งที่ว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเอง" ซึ่งเป็นหน้าที่และความรักของคริสติชนทุกคนต้องปฎิบัติต่อคนอื่น และ"จงรักพระเจ้าสุดจิตสุดกำลังสุดชีวิต"

เราMTKRออกตัวไว้ก่อนว่าไม่มีความรู้ ไม่เคยอบรม และเป็นผู้ที่เชียวชาญหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่มีใจภาระเลี้ยงดูจิตวิญญาณของชาวรักร่วมเพศเลย ไม่มีความรู้จริงๆแต่ถึงกระนั้นเราไม่อยากเอาความคิดติดตัวเอง หรือข้อมูลไม่ชัดเจนมานำเสนอในหน้าเว็บ เราคัดและแปลบทความ หรือถอดจากคำเทศนาในต่างประเทศของบาดหลวง ผู้รับใช้พระเจ้าที่คลกุคลีดูแลจิตวิญญาณของชาวHomo

คำสั่งที่ว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเอง" ซึ่งเป็นหน้าที่และความรักของคริสติชนทุกคนต้องปฎิบัติต่อกันในที่นี้รวมถึงชาวเพศที่3 เพราะฉนั้นเขาจะไม่มาสนใจเรื่องส่วนตัว ความเจ็บปวด-บาดแผลของคุณ และเรื่องความสะอาดสุขอนามัย คริสติชนจะมองไปที่กฎหมาย ยา-สุขภาพชุมชน ลูกๆที่ใช้โรงเรียน ครู หมอ ห้องน้ำรวมกัน อะไรก็ตามที่เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมโลก สิทธิมนุษยชน และความรัก-ความเข้าใจ

ส่วนคำสั่งที่2 "จงรักพระเจ้าสุดจิต สุดชีวิต สุดกำลัง และความคิด" นั้นคือการเคราพเชื่อฟัง คำสั่ง บทบัญญัติิของพระเจ้า เช่นง่ายๆการทำตามพระบัญญัติิสิบประการ ไม่ฆ่าคน ไม่เอาผัวเมียคนอื่น ไม่โกหก ไม่ปล้นฯลฯ ในที่นี้อาจจะมีคำสั่ง คำสอนอื่นๆ เช่น ห้ามใช้อวัยวะผิดหน้าที่ของมันมาสมสู่กัน ห้ามsexหมู่ ไม่ข่มขืนเด็ก-คนแก่-สัตว์ ซึ่งคำสั่งคำสอนทั้งหมดในพระคัมภีร์นั้นคนเราจะไม่ทำตามก็ได้ แหกกฎก็ได้

แต่..พระเจ้าทรงยุติธรรมและก็ยังทรงเป็นพระเจ้า แล้วถ้าเราแหกกฎ-ไม่ทำตาม เราก็รับผลการกระทำนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างเช่นเรื่องของดาวิด ผู้ที่รักพระเจ้าที่สุด ผู้ที่พระเจ้าอวยพรขนาดส่งบุตรคนเดียวมาบังเกิดในสกุลของเขา แต่เมื่อดาวิดทำผิดกฎพระเจ้า(ซึ่งผู้หญิงทั้งโลกจะพลีกายนอนกับเขาเท่าไรก็ได้ตามกฎของยิว) การฆ่าผัวแล้วเอาเมียของลูกน้องมาเป็นของตัวนั้นเขาก็ต้องรับผลการกระทำ ซึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปอ่านดูในซามานูเอล1-2 มันตกสู่ชั่วลูกและชั่วหลาน

ในที่นี้เมื่อคริสติชนอย่างผม ภรรยาและแม่ยาย บาดหลวง คุณหมอไปจนถึงประธานาธิปดีสหรัฐเราได้ทำตามทั้ง2กฏด้านบนแล้ว เรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องของพระเจ้ากับคุณ ซึ่งผมเองไม่มีสิทธิตัดสินถึงพระคุณหรือพระพรที่คุณจะรับต่อพระเจ้าผู้ทรงแสนดี และถ้าอยากเข้าใจมันอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.jesusonhonosexuality.com และที่ www.paulonhomosexulity.com

ผมแปลบทความน่าสนใจจากเว็บและหนังสือเลยนำมาตั้งเป็นคำถาม3หัวข้อใหญ่ๆ

 • เริ่มข้อแรก คำถามที่ชาวรักร่วมเพศอยากจะได้คำตอบมากที่สุด "พระคัมภีร์ืไบเบิ้ล ในพันธสัญญาเดิม และคำสอนเปาโลในพันธสัญญาใหม่กล่าวโทษ และรุนแรงกับเพศที่สามเหลือเกิน จะเป็นไปได้ไม่ที่จะยึดคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ไม่พูดถึงรักร่วมเพศเลย และยึดเอาบางตอนในพระวจนะพระเจ้า?"

  คำตอบคือ...คริสติชนหลายคนเห็นใจชาวรักร่วมเพศมากๆ เพราะหลายๆตอนในคัมภีร์ไบเบิ้ลเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆ คริสเตียนเกย์คาราวาสออกมาเถียงว่านายร้อยโรมที่มาพบพระเยซูเพราะเขาเป็นเกย์กับคนใช้หนุ่ม โยนาธานรักดาวิดอย่างนี้ ความรักของนางรูธที่รักและผูกพันกับแม่สามี หรือความบริสุทธิ์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้า เช่นห้ามชายมีอวัยวะเพศด้วน หรืออวัยวะเพศฝ่อห้ามมานมัสการพระเจ้าเด็ดขาด แต่ในขณะเดียวกันก็โต้เถียงว่า หญิงมีประจำเดือนนั้นมีมลทินในการเข้าเฝ้าพระเจ้า และ น่ารังเเกียจจนสั่งห้ามมีเพศสัมพันธ์(พระธรรมเลวีนิติ) บางหัวข้อในพระคัมภีร์ รักร่วมเพศให้ความเห็นว่าการสมสู่ผิดธรรมชาติหมายถึงคู่สมรสเฉพาะชายหญิงเท่านั้น หรือ การหลับนอนเพศเดียวกันมันคงเป็นโสเภณีชายในวิหารของพวกบูชารูปเคราพ มันต้องเป็นในยุคพันธสัญญาเดิมไม่ใช่ยุคสมัยใหม

  เดวิด บาร์เลท ตัวเขาก็เป็นผู้สนับสนุนสิทธิเกย์คริสเตียนบอกว่า "โดยหลักความชอบธรรม และ เป็นกลางที่สุดปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดมันอยู่ที่...การร่วมเพศ และต้องเจาะลึกเข้าใจพระคัมภีร์ให้ถูกต้อง" ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีพระพร และ คำสาปแช่ง มีสองทางให้เลือกคือนรกและสวรรค์ ความต้องการของพระเจ้าคือ การกลับคืนดีสู่พระองค์ และการเป็นชายแท้หญิงแท้ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรก

  มีเว็บไซด์หลายเว็บรวมถึงองค์กร นักวิชาการ นักศาสนศาสตร์ออกมาให้ความเห็นว่า เมืองไซดอมในปฐมกาลนั้นควรแยกกับชาวรักร่วมเพศ เพราะเมืองนั้นหาคนชอบธรรมไม่ได้เลยสักคน แม้แต่โลดเองซึ่งทูตสวรรค์เสี่ยงตายเข้าไปช่วยครอบครัวของเขาที่น่าจะเป็นคนดีที่สุดในเมืองนี้ แต่เขากับลูกสาวได้เสียกันขณะที่เมากันเองและให้กำเนิดชาวโมอับและอัมโมน(ชาวอาหรับทุกวันนี้) ชาวเกย์ รักร่วมเพศ และคริสตจักรต้องไปหาอ่านศึกษาข้อมูลในเว็บต่างประเทศ รวมถึงหนังสือต่างๆใน amazon.com อาจจะช่วยคุณเข้าใจได้ แต่..พระเจ้าเป็นของทุกคนพระเยซูรักทุกคนมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณซึ่งเป็นHomoจะคิดอย่างไง? แต่มันอยู่ที่ว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไรกับคุณมากกว่า

  ......................................................................................................................................................................

 • จะมีคริสตจักรหรือกลุ่มเซลใดต้อนรับอย่างจริงใจกับรักร่วมเพศได้บ้าง อีกทั้งการบำบัดหรือการให้คำปรึกษาดูๆแล้วมันจะเป็นแนวคิดอนุรักษ์นิยมไม่ทันสมัย และค่อนข้างปรับตัวได้ยากมากๆ แล้วจะก้าวข้ามไปสู่การเรียนรู้ขั้นสูงอย่าง "การบังเกิดใหม่ ได้อย่างไร? ทุกๆวันที่เจอกับการทดลองภายนอก และภายในคริสตจักรจากเพื่อนคริสเตียนก็หนักหนาสาหัส "

  คำตอบคือ....คริสตจักรที่ต้อนรับรักร่วมเพศในประเทศไทยไม่มี(เสียใจด้วย) เพราะผู้นำเขากลัวมากที่จะเกิดปัญหา คนไทยยังดูหมิ่นพระเจ้าและมีอคติต่ิอคริสเตียนมากๆ พวกเขาแยกฮอลลี่วู๊ดกับพระเยซูไม่ได้เลย ในบ้านเราทั้งๆที่องค์กรหลายแห่งต้อนรับโอบกอดผู้ที่ติดยา มือปืน นักฆ่า โสเภณี ผู้ติดเชื้อHIV แต่รักร่วมเพศกลับไม่ต้องการในที่นี้รวมถึงมุสลิมที่ต้องการมาเป็นคริสเตียน ผมอยากให้คุณทำใจ

  1) ข้อแรกคุณเองก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการดูหมิ่น กีดกันทางศาสนา และ มีอคติกับคริสเตียนเป็นอย่างมาก เพราะคนในประเทศนี้จะมีแนวคิดที่ว่า ใครก็ตามถ้ากลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสแล้วคนๆนั้นจะต้องสมบรูณ์แบบ คริสเตียนคือการล่าอาณานิคม คริสเตียนโอหังคิดมาเปลี่ยนศาสนาซึ่งเขายังแยกไม่ออกว่า ศาสนา-ศรัทธามันคือสิทธิส่วนบุคคล ในหลายคริสตจักรเลยไม่อยากมีปัญหากับสังคมไทย ทางออกที่ดีคือ อยู่กันแบบเงียบๆ หรือไม่ต้อนรับพวกรักร่วมเพศจะดีกว่าปลอดภัยที่สุด

  2) คุณต้องยึดมั่นในพระคริสต์ และไม่ย้อท้อกับการเปิดเผยตัวเอง หรืออับอายสารภาพบาปต่อผู้รับใช้ กับเพื่อน(ที่ไม่ปากเสีย) กับคริสตจักรหรือชุมชนที่คุณเป็นสมาชิก ที่สำคัญมีผู้รับใช้หลายคนที่เข้าใจเพศที่สาม และอดทนพอที่จะเลี้ยงดู ปลอบใจ ยืนเคียงข้างคุณแม้ว่าคุณจะล้มลงสักกี่ครั้ง

  ส่วนคุณเองก็ต้องยอมรับกฏ ระเบียบ วินัย และนโยบายของคริสตจักรด้วย ไม่มีอะไรได้ดังใจคุณทุกอย่าง ต่างคนต่างต้องอดทนเพื่อพระกายของพระเยซูคริสต์ ที่สำคัญยิ่งคุณทุ่มเทให้พระเจ้าเท่าไร มารซาตานก็จะกระชากความรักที่คุณมีต่อพระองค์ไปเท่านั้น มันคือสงครามฝ่ายวิญญาณที่ต้องสู้ แต่คุณ หรือคริสเตียนอื่นๆ มีข้อเดียวเท่านั้นคือต้องชนะเพื่อลิ้มรสรางวัลที่พระเจ้าจะประทานให้ ห้ามแพ้เด็ดขาด

  3) คนไทยและคนทั้งโลกยังแยกไม่ออกว่า รักร่วมเพศคืออะไร การยินยอมของเพศเดียวกัน การอยากมีครอบครัวคนรัก หรือการที่คนๆหนึ่งมีบาดแผลในชีวิตเติบโตมาด้วยกับความสับสนในเพศของตัวเอง และในการสับสนเพศหรือความต้องการของตัวเองนี้สามารบำบัดรักษาหายได้ ที่สำคัญรักร่วมเพศจะถูกตราหน้าว่าบาปหนา ถ้าเทียบกับไอ้พวกทรราชย์เอาเด็กมาเป็นทหารในสงครามกลางเมือง เสียมสอนประชาชนแตกแยก หรือผู้นำศาสนาที่มือหนึ่งถือคัมภีร์อีกมือหนึ่งกุมไอ้จ้อนของตัวเองแล้วสอนสาวกให้ฆ่าคนอื่นที่ไม่เชื่อในศาสนาของเขา และเรื่องอย่างคอรัปชั่นมันเลวร้ายน้อยกว่าคุณที่เป็นรักร่วมเพศ คอรัปชั่นทั้งที่มันนำมาสู่คนยากจน การฆ่าตัวตาย ครอบครัวล่มสลาย

  และทุกคนก็ยังแยกไม่ออกว่า คนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ หรือใครสักคนที่ผิดหวังเกลียดชังตัวเองสวมวิญญาณชั่วไปแสดงออกโดยการข่มขืนเด็ก หรือคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อสร้างอำนาจให้แก่ตัวเอง ในที่นี้อาจจะมีพวกโรคจิต และแก๊งป่าเถือนชอบข่มขืนเกย์ กะเทย ผู้ที่แปลงเพศ(ซึ่งเป็นคนดีๆ ทำงานดีๆ แต่จิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว) คำว่ารักร่วมเพศเขาจะเหมารวมหมดไม่คิดอย่างอื่นเลย

  4) ชาวรักร่วมเพศจงจำไว้ว่าอย่าคาดหวังให้คนอื่นช่วยเหลือ โลกนี้ไม่มีใครรักเราดูแลเราได้ดีนอกจากตัวเราเอง อย่าสุดโต่งเชื่อผู้รับใช้พระเจ้าไปหมดเพราะพวกเขาเองไม่ใช่ชาวLGBT เขาไม่เข้าใจปัญหาของคุณทั้งหมด คุณเองก็อย่าตกขอบถ้าไม่ได้ดังใจคิดประชดสังคม หรือมุ่งหาทางบำบัดหรือเรียนรู้เฉพาะด้านจิตวิญญาณ-ศาสนาเพียงด้านเดียว ควรพบหมอ จิตแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกอย่างการใช้ยา ฮอร์โมน มีผลเหมือนกัน และควรสร้างความเข้าใจเพื่อนร่วมโลกที่ว่า.. รักร่วมเพศคือคนที่ยินยอมกันและกัน ไม่ใช่ข่มขืน ขายตัว ลามกอานาจาร เปลี่ยนคู่ควงไม่ซ้ำหน้าจนกลายเป็นสวะสังคม

  ............................................................................................................................................................................

 • ความจริงแล้วรักร่วมเพศไม่มีใครอยากจะเป็นเลย กลุ่มเกย์มีกี่กลุ่ม และ ฉันอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่?

  คำตอบคือ..........ข้อแรกคือมันขึ้นอยู่กับความคิดของคุณ ส่วนใหญ่แล้วจะมีสองกลุ่มคือ เกย์ และ อดีตเกย์

  อดีตเกย์คือ พวกที่เติบโตจากการรักร่วมเพศเข้าสู่ความสมบรูณ์ของพระคริสต์ และคริสตจักรของพระองค์ หรือพวกที่อยู่ใน "ภาวะหยุดนิ่ง" ในขณะเดียวกันอดีตเกย์สามารถสร้างชุมชนที่ทำตามพระคัมภีร์ จนหลุดพ้นจากสภาพเดิมสู่ความสมบรูณ์ทางเพศได้

  อดีตเกย์บางพวกก็สร้างชุมชนนมัสการพระเจ้า พระเยซูคริสต์ โดยละเมิดหลักคำสอนสำคัญๆ ในพันธสัญญาใหม่ บางกลุ่มสร้างพระคัมภีร์ของตนเอง โดยคัดเฉพาะเลือกพระคำ หรือ คำพูดของพระคริสต์มาเท่านั้นแม้จะใช้หลักคำสอนเดียวกัน ซึ่งไม่ว่าเราจะมีภูมิหลังอย่างไร ในพระคัมภีร์บอกว่า คริสเตียนไม่ควรแบ่งแยกกันเองตามลักษณะอื่น เช่น ยิว หรือ กรีก จะคนธรรมดาสมบรูณ์แบบ ไม่สมบรูณ์ หรือจะรักร่วมเพศ เราทั้งหมดเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์

  ไม่มีใครเลือกเกิดได้ และมีคำถามมากมายที่พระเจ้าไม่ตอบเราเช่น ทำไมเด็ก2ขวบสาวน้อยที่น่ารักความหวังของพ่อแม่ต้องมาถูกข่มขืน ทำไมมีสงครามกลางเมือง ความเหงา หดหู่ ฆ่าตัวตาย ถูกข่มเห่งมากมาย การแตกแยกในครอบครัว และทำไมคริสเตียนถูกฆ่าตายยกครัวทั้งที่ไปช่วยเหลือคนในชุมชนนั้น "รักร่วมเพศ" มันก็อยู่หนึ่งในคำถามที่รอคิววางบนโต๊ะทำงานของพระเจ้า ผลก็คือคนนับล้านๆละทิ้งพระเจ้า ไม่แน่ใจว่าพระองค์มีจริงหรือไม่

  พระเยซูตรัสว่า..จะกระวนกระวายไปทำไมทุกวันมันก็มีทุกข์อยู่แล้ว พรุ่งนี้มันก็มีทุกข์ของพรุ่งนี้คอยอยู่(มัทธิว6) อยากให้คุณลืมไปให้หมดเลย...มนุษย์มันมีคำว่าทุกข์ แต่ระหว่างเรากับพระเจ้าคือ "ความรอด" และ "การทรงไถ่-การยกโทษบาป"

  รักร่วมเพศอย่าได้ตั้งคำถามกับพระเจ้าเลยครับ..เรามาหาคำตอบกันดีว่า "พระเจ้าให้ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้เพื่ออะไร?" เพราะอะไร? มันเริ่มเมื่อไร? อดีตมันเป็นอย่างไร? และอนาคตมีอะไรรอเราอยู่? ่ นั้นละพระองค์จะตอบเราเอง ขอแล้วจะได้ หาแล้วจะพบ เคาะแล้วพระองค์จะทรงเปิดเผยครับ!

   

   

  ส่วนเว็บไซด์ไทยมีน้อยมากที่จะช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเรื่องของ"ความรอดจากบาป"ผิดกับเมืองนอก ของไทยจะให้ความรู้แก่ชาวรักร่วมเพศ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการเมือง การออกกฎหมาย สุขภาพ และสิทธิมนุษยชน ที่จริงรักร่วมเพศดีๆมีหลายท่านที่ปิดทองหลังพระสร้างผลงานดีๆ ขับเคลือนสังคมให้น่าอยู่ แม้แต่วงการมิชชั่นนารีที่ออกไปทำพันธกิจในชนกลุ่มน้อยที่ลึกที่สุดในโลก กลับกลายเป็นมิชั่นนารีที่ออกไปเป็นคู่ๆทำงานได้ดีกว่ามิชั่นารีที่ออกไปทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกเสียอีก น่าเศร้าที่ส่วนใหญ่มีแต่ข่าวและคลิป รักร่วมเพศฆ่ากันตาย ตัดอวัยวะเพศคู่ขา ตบตีแย่งคนรัก หลอกลวง ปล้นชาวต่างชาติ โสเภณีขายตัว ลามก เปิดสถานบันเทิงวิตถาร และอีกสารพัดที่ทำเอาคนดีๆทำงานแทบตายเพื่อยกระดับเพศที่ 3 น้ำตาตกใน

  นี้คือสิ่งที่ชาวรักร่วมเพศต้องรับฟัง และยอมรับความจริง ว่าคนที่ทำลายพวกคุณก็คือพวกเดียวกันไม่ใช่หรือ? ภาพของรักร่วมเพศที่ไปเดินพาเรด-ขบวนรถที่แก้ผ้า-ดิ้นแด้นท์ปลดปล่อยความกดดัน สิ่งที่ปรากฏต่อสาธารณชนมันเป็นอย่างนั้น มันจะมีอะไรที่ดีกว่า ไอ้หนังของเพศที่3ไม่ต้องมีฉากอมของคู่ขา ท่าทำรักทางทวาร ถูไถ่ดูดิ่ม คนธรรมดาคนทั่วไปชาวบ้าน แม้แต่ญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขาดูๆไปแล้วมันสกปรกไม่เห็นจะsexyตรงไหน

  แทนที่จะยกระดับศักดิ์ศรีของตนกลายเป็นโรคจิต วิปลาส ขมขืนบนความเป็นตัวตลก แล้่วทำให้ประชาชนที่เห็นใจเพศที่3กลายเป็นว่า "ที่ฉันสนับสนุนยกมือก็เพราะน่าสงสาร เวทนาเหลือเกิน" มันต่างกันครับกับความคิดหรือคำพูดที่ว่า "ฉันเข้าใจพวกเขานะ" ไม่ต้องบอกคุณน่าจะรู้ว่าคำพูดไหนมันดูหมิ่นคำพูดไหนมันให้เกียรติคุณ

  ถ้าคุณไปถามชาวรักร่วมเพศนักเคลือนไหว หรือเกย์ เลสเบี้ยน นักสังคมสงเคราะห์ NGOว่า "ถ้าวันนี้พระเจ้าจะรับคุณไปละ? คำตอบของท่านเหล่านั้นจะบอกว่า "ดีเลย..ฉันพร้อมไปกับพระเจ้า ณ. ตอนนี้ เพราะเหนื่อยเหลือเกิน"

   

  ใช้ชีวิตให้สนุก ชื่นชมสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงสร้างไม่ว่าธรรมชาติ ท่องเที่ยว หรือจะเทคโน นาโน ในแบบพอเพียงรู้เท่าทันทุนนิยมจะได้ไม่ตกเป็นทาสมันเพราะมันมีค่าน้อยกว่า "ความเป็นคน" จงรักศักดิ์ศรีของตนเองเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ แล้วก็ปฎิเสธของเหลือแดนของคนอื่น เสียเวลาดื่มของเหลือหยดสุดท้าย มองแต่ความเฮงซวยที่เกิดขึ้นกับเรา คร่ำคราญร้องไห้เจ็บปวดอยู่คนเดียวทำไม พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเพื่อน เป็นพ่อ เป็นสามี และพระองค์ต้องการพบความสุขอยู่กับคุณในโลกนี้ แล้วไปรับของจริงยิ่งกว่านี้ในโลกหน้า คำถามที่เขาถามพระเยซูว่า "เราต้องอธิษฐานอย่างไรต่อพระเจ้า" คำตอบพระเยซูตอบออกมาดังระเบิดนิวเคลีย บอมล์ครั้งเดียวเคลียหมดเลยนั้นคือ..."จงอธิษฐานให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้" ให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในใจเรา ในโลกเรา ก่อนจะไปพบสวรรค์ของจริงหลังความตาย

  อยากจะสรุปมาให้คุณฟังว่า...พระเจ้าต้องกาีรให้เราเรียนรู้จักคำว่า" รัก" กับพระองค์ไม่ต้องการอย่างอื่นเลย

  และอยากจะบอกผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรว่า...ความจริงแล้วพวกเขา(ชาวรักร่วมเพศ)ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับคริสตจักรหรอก เขาจะจัดการกับเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน การเงินได้เอง เพียงแต่ยามที่เขาต้องเจอกับการทดลอง เขาอยากให้ใครสักคนรับฟังปัญหาของเขา(แม้ว่าจะช่วยไม่ได้) อยากให้อธิษฐานให้เขาผ่านอุปสรรค์นั้นอย่างเข้มแข็ง หรืออยากมีกุณซื่อพี่เลี้ยงช่วยยืนข้างสังเวียนชีวิตของเขา รักษาความลับของเขาและไม่ตีซ้ำบนบาดแผลของเขา

  ซึ่งตอนนี้คริสตจักรหลายแห่งในสหรัฐเริ่มเอาชาวรักร่วมเพศเข้าระบบ มันดีกว่าที่จะโดดเดี่ยวพวกเขาโดยไม่มีพระเจ้า ดีกว่าปล่อยให้เขาไปเชื่อลัทธิิเทียมเท็จแล้วไม่เข้าใจความรอดจากบาปที่พระเยซูทรงไถ่ ไม่เชื่อก็ดูกองทัพสหรัฐ และนโยบายหาเสียงสิ!

  เมือนำชาวHomoเข้าระบบ จัดระเบียบให้พวกเขา ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของพระเจ้ากับเขาในการใช้ชีวิต เพราะทุกปัญหาพระเจ้ามีทางออกอยู่แล้ว! คริสตจักรอย่าไปกลัวว่าHomoคือเครื่องมือทำลายคริสเตียน สำหรับพระเจ้าแล้วเรื่องนี้เล็กๆ