พระเจ้าคุยเรื่องSexyที่นี้เท่านั้น

ทศางค์ และ สิบลด

กันดารวิถี18:21-24ได้บอกถึงความหมายของทศางค์ คือผลรุ่นแรกที่ต้องถวายพระเจ้า เพื่อเลวีผู้ดูแลพระวิหาร เพราะเลวีจะไม่มีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ตลอดจนพระพรใดๆ ในชนชาติอิสราเอล และเพื่อไม่ให้อิสราเอลทอดทิ้งเลวี ผู้ถูกเลือกให้ดูแลวิหารพระเจ้า ทศางค์นี้นอกจากเพื่อเลวีแล้วยังมีหญิงหม้าย และ เด็กกำพร้า (ตอนนี้คุณเริ่มนึกภาพออกแล้ว)

ทศางค์มีอะไรบ้าง ต้องกลับไปอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ14:22-28 ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านพระคำภีร์ แล้วยังไม่เข้าชั้นเรียนที่สอนถึงความหมายของพระคำพระเจ้า ยากมากที่คุณจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง แต่หลายคริสตจักรก็ไม่ได้สอนจริงๆ ส่วนมากแล้วต้องการจำนวนสมาชิก ต้องการควบคุมหรือบังคับให้อยู่ในกรอบ หรือไม่ก็สร้างชุมชนสังคม หรือให้คนเข้ารีต ซึ่งไม่ต่างกับศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู ยิว นั้นคือคุณต้องเป็นอิสระทางศาสนาให้ได้

ซึ่งทศางค์ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเงิน ยกเว้นให้ขายของสิ่งนั้นแล้วเอาเงินถือไว้มาถวายอ่านเลวีนิติ27:30-34 อย่าตกใจว่าพระเจ้าแสนดีองค์นี้ กลับคำนวนจำนวน ตัวเลขในการถวายทุกบาททุกสตางค์ และในบทนี้เองคุณจะได้พบคำว่า1ใน10 ของสัตว์เลี้ยงที่ต้องคัดที่ดีที่สุดให้พระองค์ และ หนึ่งชักสิบนี้ เริ่มมาจากยาโคบเป็นผู้ที่นำเสนอพระเจ้าก่อน เพื่อพิสูจน์การรับพระพรจากพระองค์ซึ่งถูกบันทึกไว้ในบทปฐมกาล

ในมาลาคี พระเจ้าได้ทรงบอกไว้ว่าทศางค์ที่ถวายอย่าโกง ไม่ใช่พระองค์ไม่รู้ และได้บอกไว้ว่าชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าโกงพระพร บทนี้น่าสนใจมาก พระเจ้ามีคิดเล็กคิดน้อย และ รู้สึกได้ และไม่ชอบการถูกหลอกเหมือนลักษณะมนุษย์

ก่อนจะปิดท้ายข้อความนี้ให้คุณอ่านภาษาอังกฤษคำว่า Offering, Tithe, Gift, Sacrifice, Help, Need มันคืออะไร การถวาย การให้ การให้ทาน การถวายเพื่อบูชา การถวายเพื่อลบบาป ได้เขียนบอกถึงความหมายไว้แล้ว และคุณเองพิสูจน์มาแล้วว่า เราทั้งหลายเอามาหมกเม็ดทั้งศาสนาเดิม วัฒนธรรม ความเห็นส่วนตัวมาผสมโรง เหมือนเครื่องต้มยำจนขาดความเข้าใจ อย่าไปโทษผู้รับใช้ หรือ ผู้สอน เพราะบางท่านก็ไม่รู้จริงๆ ที่สำคัญคืออย่าเอาพระพรยิว ข้อตกลงระหว่างชาวยิวกับพระเจ้า มารวมกันกับพระพรชาวต่างชาติอย่างเราิ มันคนละอย่างกัน

คราวนี้กลับมาอ่านพันธสัญญาใหม่ พระเยซูไม่พูดถึงทศางค์เลย นอกจากเรื่องเงินถวายหญิงหม้าย มาระโก12:41และให้สาวกไปจับปลาเอาเหรียญไปถวายเพื่อเข้าไปในมหาวิหาร ในที่นี้หมายถึงพระเยซูไม่มีรายได้ หรือ พกเงิน แล้วพระองค์จะคำนวนสิบลดมาจากไหน(ภาพของขนมปังกับปลาเลี้ยงคน5000จะเห็นได้ชัดว่า พระคริสต์และ สาวกแทบจะไม่มีอะไรเลย) พระเยซูคือบุตรพระเจ้า เราก็คือบุตรพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่

และไม่มีบทไหนบอกว่าถ้าคุณซื่อสัตย์ในการถวายสิบลด หรือ ทศางค์ แล้วคุณจะได้รับความรอดจากบาป คุณจะได้บังเกิดใหม่ ไปสวรรค์ ไม่มีบทไหนว่าถ้าคุณไม่ให้ไม่ถวายพระเจ้าจะลงโทษถึงตาย การอ่านพระคำภีร์บางตอนแล้วเข้าใจความหมายคำว่าโกง กับ การถวายด้วยใจไม่คิดอะไร มันคนละอย่างกัน บทฮักกัย1:5 ถึงได้บอกว่าสภาพเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ใครทำ นอกจากเราทำตัวเราเอง

ทศางค์ และ การถวายบูชาลบบาป พระเจ้าให้กฏนี้แก่ชาวยิว เื่พื่อให้เขารู้ว่าต้องมีการถวายบางสิ่งระหว่างเขากับพระเจ้า(พระเยซู) ตลอดจนการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด ที่บอกไว้เป็นกฏแถมยังสาปแช่งหากว่าโกงพระองค์ แต่แล้วก็ไม่มีใครทำได้สักคน แค่ของที่ดีที่สุดไร้ตำหนิที่สุด ไม่มีใครกล้าให้พระองค์ พระเจ้าจึงส่งพระเยซูที่เป็นสิ่งเดียวไม่ต้องหา1ใน10ที่ดีที่สุด เป็นเครื่องบูชาทำให้ดูว่า นี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพระองค์ซึ่งยังให้เราได้

สรุปว่าการที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติจะหาใครทำได้ไม่มีเลย เราทุกคนเป็นแบบนั้นจริงๆ ทุกวันนี้ทศางค์ สิบลด ก็ยังทำกันอยู่แต่ความจริงแล้วพระเยซูได้ทำไว้ให้หมดแล้ว คราวหน้าเมื่อคุณจะถวายสิ่งดีๆ กลับคืนพระเจ้า คุณจะได้ระลึกถึงพระคุณพระองค์ที่พิสูจน์จิตใจของเรา และ ขอบคุณพระบุตรที่พระองค์ประทานให้

ต่อไปนี้คุณจะสิบลด ห้าสิบลด หรือ เก้าสิบลดแล้วจะรับแค่10% จะท้าทายพระเจ้าเรื่องเงินวันนี้มีรายได้1000บาทถวาย100บาทคราวหน้าเกิดได้ทำงานใหญ่รับ10,000ถวาย1000ตามกำลังและงานที่พระเจ้ามอบให้คุณ ยิ่งใหญ่โตมากก็ยิ่งต้องการเงินในการประกาศข่าวประเสริฐมาก ก็ขอให้เป็นเรื่องที่คุณสบายใจ บอกแล้วไงพระเจ้าร่ำรวยและมั่งคั่ง ไม่มารอรับเศษแดนเงินเล็กน้อยๆของคุณ หรือ รีดไถ่ในขณะที่คุณมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว..เชื่อสิ!

ถ้าคนนับถือผี ของขลัง วิญญาณชั่วใส่ซองหรือถวายแค่1บาทใส่ในบาตรพระตามวันเกิด7วัน หรือใส่เงิน99บาททำบุญหลังคา999บาท แก้บนโดยนุ่งขาวห่มขาวไม่กินเนื้อสัตว์7วัน7คืน พวกเขากลับได้ผลตอบแทนและธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร No Way เป็นไปไม่ได้เลย ความสำเร้จหรือคู่เจรจาทางการค้าตอบตกลงนั้นมาจากผลของการทำงาน และมันต้องรอเวลา และที่สำคัญพระพรหรือเงินทองกำไรค้่าขายมันมาเป็นระลอกๆ มาเป็นจังหวะของการขึ้นลงของ "กฎเศรษฐกิจ" อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ "รับพระพร กฎเศรษฐกิจนี้มันเป็นอย่างไร"DownLoadเอกสารได้ที่ http://keytorich.tripod.com หัวข้อMoney

 

พระเจ้าไม่ใช่ใครอื่น และไม่มีวันที่คนที่รักเราจะทำให้เราเจ็บ เว้นแต่คุณอยากจะเจ็บเพราะมาจากการอยากได้พระพรความสำเร็จที่ตอบสนองสิ่งที่เราขาดแคลน หรืออยากจะเอาชนะคนที่ดูถูกเรา หรือดูหมิ่นที่เรามาเชื่อในพระคริสต์ เรากลับต้องการสิ่งนี้มากกว่าอยากได้พระบุตร คุณต้องบังเกิดใหม่แล้วคุณจะเข้าใจการดำเนินชีวิต